ด่วน! รพ.สวนดอก ขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ป

ด่วน! รพ.สวนดอก ขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ป

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขาดแคลนโลหิตสำรองทุกกรุ๊ป วอนผู้มีจิตกุศลบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประสบภาวะขาดแคลนโลหิตสำรองทุกกรุ๊ป จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลช่วยกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยภาวะของโรคที่เกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ผู้ป่วยอุบัติเหตุเสียเลือดมาก ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ ปลูกถ่ายอวัยวะ ปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยโลหิตจางธาลัสซีเมีย เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยหลายรายที่รอคอยความเมตตาจากท่านด้วยความหวังที่จะหายจากโรคที่เป็นอยู่ ผู้มีจิตกุศลสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัติฤกษ์ ระหว่าง เวลา 08.30-16.00น. ณ ห้องรับบริจาคโลหิตงานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-935624

***********************************