โครงการการรับตรงร่วมกัน (กสพท.)

          คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีคัดเลือก ให้เป็นไปตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียดได้ที่ website ของ กสพท. http://www9.si.mahidol.ac.th/