ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน งานเดิน-วิ่งมหากุศลมหิดล’65 

7 คณะ และ 1 สถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน งานเดิน-วิ่งมหากุศลมหิดล’65

 

ตามรายนามดังต่อไปนี้ …

1.บริษัท ศรีประสิทธิ์โอสถ SPS

2. บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด

3. บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด

4. คุณไพศาล ศิริสินสุข

5. บริษัท เมดไลน์ จำกัด

6. บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

7. บริษัท บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จํากัด

8. บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ซ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 

สนับสนุน อาหารและเครื่องดื่ม

1.บริษัท ซันสวีท จำกัด

2.บริษัท เชียงใหม่ธนากุล จำกัด

3.บริษัท ริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด

4.ชมรมเกษียณสัมพันธ์

5.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่

6.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

7.ศูนย์บริการ K-Med Club by THE WISDOM มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

9.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5

10. อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า