💓 คลินิกหัวใจผู้สูงวัย (Geriatric Heart Clinic)

💓 คลินิกหัวใจผู้สูงวัย (Geriatric Heart Clinic)
ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatric Medical Center)

โดย นพ.ตุล ชัยกิจมงคล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/egmun
YouTube : https://cmu.to/XF3fH

#คลินิกหัวใจผู้สูงวัย
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU