รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (นักประชาสัมพันธ์)

ประกาศงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (นักประชาสัมพันธ์)