?ประกาศ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

?ประกาศ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

?ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2566?

⚠️ทางโรงพยาบาลฯ จะปิดปรับปรุง
บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ (โซนที่ 1)
– และ ปิดทางเข้าอาคารสุจิณฺโณ

➡️ ท่านสามารถใช้ทางเข้าออก
บริเวณข้างห้องอ่านฟิล์ม ภาควิชารังสีวิทยาแทน (เปิด24 ชั่วโมง)

**ท่านสามารถใช้ลิฟต์ตึกบุญสม ชั้น 1-7 และต่อลิฟต์ตึกสุจิณฺโณไปยัง ชั้น 2-15**

??ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่