งดประกวดบทร้อยกรอง เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งดประกวดบทร้อยกรอง เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566

?เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

⚠️คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงของดจัดการแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสด
“มหิดลกรองแก้วแวววรรณ” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่