ความรู้เรื่อง ” รักษ์หู ดูแลการได้ยิน ” โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

ความรู้เรื่อง ” รักษ์หู ดูแลการได้ยิน ”
โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

วิทยากรโดย
รศ.พญ.สุวิชา แก้วศิริ
อาจารย์ประจำหน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา
และการสื่อความหมาย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่านช่องทาง
YouTube : https://cmu.to/w2cGZ

#กองทุนหมอเจ้าฟ้า
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#การได้ยิน
#รักษ์หู