ขอบคุณ MONO29 NEWS ที่เผยแพร่ข่าว เรื่อง ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ก้าวสู่โรงพยาบาลดิจิทัล

ขอบคุณ MONO29 NEWS
ที่เผยแพร่ข่าว เรื่อง ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ก้าวสู่โรงพยาบาลดิจิทัล เชื่อมระบบแพทย์ 20 แห่ง
ในรายการ “เจาะข่าวเด็ด” ผ่านช่องทาง Tiktok @mono29news

ประเด็น :
– โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ก้าวสู่โรงพยาบาลดิจิทัล เชื่อมระบบแพทย์ 20 แห่ง
– การปรับปรุงห้องฉุกเฉินใหม่ ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือ

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/9hHnV
Youtube : https://cmu.to/aSPeA

#MedCMU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU