โครงการ 2023 TAPF Thailand Visiting Professor Program ในหัวข้อ “Transgender and Trans Health and Medical Education and Medical Career Advancement”

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ Thai-American Physicians Foundation (TAPF) ขอเชิญคณจารย์ แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน นักศึกษาแพทย์ และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนา ภายใต้โครงการ 2023 TAPF Thailand Visiting Professor Program
ในหัวข้อ “Transgender and Trans Health and Medical Education and Medical Career Advancement”
ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยเปิดให้เข้าร่วมทั้งรูปแบบ On-site และ Online ตามรายละเอียดในกำหนดการดังแนบ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือที่ลิ้งค์ https://cmu.to/ToPxO ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566