ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารสุจิณโณ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๑๙ น.
ณ ชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/o302A
YouTube : https://cmu.to/MP3kx

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU