ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล “สวนดอกร้อยดวงใจ”

ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล “สวนดอกร้อยดวงใจ”

เพื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

25 พฤศจิกายน 2565
เวลา 18.00 – 22.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มช. ชั้น 1 อาคาร ราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โทร.053-935222, 053-935224

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/XllsD
Youtube : https://cmu.to/f870J

#สวนดอกร้อยดวงใจ #SAVESUJINNO
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU