พิธีมอบเสื้อกาวน์ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

รศ.พญ.สุชญา ศิลป์วิไลรัตน์ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่กำลังจะศึกษาต่อในชั้นคลินิก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่