รับมอบรถเข็นผู้ป่วย

นพ.วิศว อุบลเจริญ แพทย์ประจำโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคุณวราภรณ์ ชื่นจงกลกุล ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 4 คัน จากคุณนพพร และคุณจิณภัทร ประโยชน์เจริญผล พร้อมครอบครัว มอบให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และบ้านพักญาติผู้ป่วยสวนดอก และมอบเงินอีกจำนวน 4,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยยากไร้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ บ้านพักญาติผู้ป่วยสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่