สวัสดีปี๋ใหม่เมือง 2567 | คำอวยพรจากคณบดี และ ผู้อำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ มช.

🌼สวัสดีปี๋ใหม่เมือง 2567💦 | คำอวยพรจากคณบดี และ ผู้อำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ปี๋เก่าล่วงแล้ว ฮื้อแคล้วหายสูญ

เป๋นเคราะห์อาดูล หายสูญห่างเจ้า

ปีใหม่ผ่านมา กึ๊ดหยังใฝ่เฝ้า

สมใจ๋หมู่เฮา แต้เล่านั้นแล

หื้อจาวสวนดอก บ่หม่นบ่แป้

จื้นใจ๋นักแล งอกเงยปายหน้า


📍ติดตามผ่าน

Facebook: https://cmu.to/wymKJ
Youtube: https://cmu.to/41V7b


ดูคลิป MV แอ่วปี๋ใหม่เมือง:

เพลง แอ่วปี๋ใหม่เมือง | สวนดอกฮ่วมใจ สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง


#ปี๋ใหม่เมือง #สงกรานต์ #สงกรานต์2567 #สงกรานต์เชียงใหม่ #ปีใหม่เมือง #ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #สื่อสารองค์กรMedCMU