ขอเชิญร่วมพิธีดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
เวลา ๐๘.๔๕ น.
ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาคารสุจิณฺโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.
กำหนดการ :
เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.
– ผู้อาวุโส สรงน้ำพระพุทธรูป และนั่งโต๊ะพิธี
– ขบวนดำหัวจากหน่วยงานต่างๆ มาถึงบริเวณพิธี
เวลา ๑๑.๐๐ น.
– ชมการแสดง โดยฝ่ายการพยาบาลเวลา ๑๑.๑๕ น.
– รองคณบดีด้านงานบริหารทั่วไป กล่าวรายงาน ขออโหสิกรรม และขอพร
– ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ามอบเครื่องดำหัว
– ผู้แทนผู้อาวุโสกล่าวอโหสิกรรมและอำนวยพรแก่ผู้ร่วมพิธี
– ผู้ร่วมพิธีทยอยเข้าดำหัว
– เสร็จพิธี
เวลา ๑๒.๐๐ น. – รับประทานอาหารกลางวัน

#65ปี #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU