สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน โรคพิษสุนัขบ้าอันตรายใกล้ตัว

สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน โรคพิษสุนัขบ้าอันตรายใกล้ตัว

วิทยากรโดย …
– อาจารย์ นายแพทย์ ปริญญา เทียนวิบูลย์
รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– รศ.น.สพ.ดร. อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์
และสัตวแพทย์สาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University

#โรคพิษสุนัขบ้า #อันตรายใกล้ตัว
#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#คุยกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่