สุขภาพดีกับหมอสวนดอก : โรคหลอดเลือดสมองต้องรู้ !

สุขภาพดีกับหมอสวนดอก : โรคหลอดเลือดสมองต้องรู้ !
————————————————
โดยวิทยากร
อ.นพ.กิตติ เทียนขาว
อาจารย์ประจำหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
————————————————

? ขอเชิญคลิ๊กเพื่อรับชม

Facebook : https://www.facebook.com/SuandokGoodHealth2018/videos/872698066701064/
Clubhouse : https://www.clubhouse.com/event/Pvj6oWR7

#โรคหลอดเลือดสมอง
#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่