สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก ตอน.. “มะเร็งเต้านม” รู้เร็ว รักษาได้ ตอนที่ 2

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก ตอน.. “มะเร็งเต้านม” รู้เร็ว รักษาได้ ตอนที่ 2
————————————————
โดยวิทยากร
ผศ.พญ.ปัญจพร วงศ์มณีรุ่ง
อาจารย์ประจำหน่วยระบบศีรษะ คอ และเต้านม
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
และ อ.พญ. ลลิตา ฮั่นตระกูล
อาจารย์ประจำหน่วยรังสีวินิจฉัย
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.
————————————————
Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University
————————————————
#มะเร็งเต้านม
#รู้เร็ว
#รักษาได้
#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่