รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Takayoshi Kuno และ Ms. Kimiko Nakagawa จาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Takayoshi Kuno และ Ms. Kimiko Nakagawa จาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ และปรึกษาหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Joomla Templates - by Joomlage.com