รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Takayoshi Kuno และ Ms. Kimiko Nakagawa จาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ และปรึกษาหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

{gallery}phocagallery/2556/work/Kobe_University{/gallery}

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction