ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MED CMU Health Innovation Center

ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

MED CMU Health Innovation Center

                                                                 

 

ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ MED CMU Health Innovation Center (MedCHIC) ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม2562  เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น “โรงเรียนแพทย์แห่งนวัตกรรม”

รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทย์ มช. และหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “ในปี 2562 ทางศูนย์ได้จัดงานประชุมวิชาการแสดงผลงาน และกิจกรรมเสวนาผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ “MED CHIC Innovation Day 2019” ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนการบริการทางการแพทย์สู่นวัตกรรมทางการแพทย์ (Driving Healthcare Through Innovation)” ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมและโถง ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ได้แก่

  1. นวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical devices) อาทิ รถไฟฟ้าสำหรับผู้พิการรุ่นที่ 2 ชุดอุปกรณ์การสอนช่วยฝึกฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (ALIVE) และอุปกรณ์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
  2. เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology) อาทิ Application Panyadee+ Sound therapy smile migraine และการแพทย์ทางไกล
  3. ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural Products) อาทิ functional natural drink
  4. การพัฒนาย่านนวัตกรรมทางการแพทย์สวนดอก (SMID) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

                                                                                               ****************************************************