ความรู้เรื่อง ” จมูกอักเสบ ไซนัส หรือ ภูมิแพ้ ” โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

ความรู้เรื่อง ” จมูกอักเสบ ไซนัส หรือ ภูมิแพ้ ” โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

วิทยากรโดย
รศ.ดร.พญ.สายสวาท ไชยเศรษฐ
อาจารย์ประจำหน่วยไซนัสและภูมิแพ้
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มช.

#กองทุนหมอเจ้าฟ้า
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#จมูกอักเสบ #ไซนัส #ภูมิแพ้