ขอเชิญผู้สนใจ เดิน วิ่ง มหากุศล MAHIDOL’65

7 คณะและ 1 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🏃‍♂️ขอเชิญผู้สนใจ เดิน วิ่ง มหากุศล MAHIDOL’65 รายได้สมทบทุนราชสมาทรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เปิดรับสมัครในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครและเส้นทางได้ที่…
https://www.facebook.com/MahidolRunChiangMai/