ศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร

คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแนะนำ
“ศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร |
Clinical Research Center for Food and Herbal Product Trials and Development (CR-FAH)”

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/lZO2N
Youtube : https://cmu.to/Salqk

#CRFAH
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU