คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอขอบคุณนิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 568

คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอขอบคุณนิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 568

ที่ทำการเผยแพร่บทความ : รู้จักกัญชาเพื่อการแพทย์ เทรนด์ที่ได้รับความสนใจทั่วโลก

อ่านบทความได้ที่ FACEBOOK : https://cmu.to/gcBeK

#กัญชา
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU