🌿 รู้จัก กัญชาเพื่อการแพทย์ เทรนด์ที่ได้รับความสนใจทั่วโลก

 

🌿 รู้จัก กัญชาเพื่อการแพทย์ เทรนด์ที่ได้รับความสนใจทั่วโลก

🔸กัญชาเป็นพืชที่ได้รับความสนใจทั่วโลก โดยหลักฐานจากชาวกรีกและชาวโรมัน ใช้รากกัญชาเป็นยาลดความเจ็บปวด ชาวไซเธียนส์ ในเอเชียกลาง เป็นกลุ่มแรกที่เริ่มนำกัญชามาเสพเพื่อสันทนาการ ความบันเทิง นอกจากนี้การแพทย์อายุรเวทของอินเดีย ใช้ใบกัญชาแห้งเป็นเครื่องยาแห้ง หรือในศาสตร์การแพทย์จีนมีการบันทึกการใช้ “กัญชา” ในหนังสือกัญชาหลายเล่มด้วยกัน

🔸หลังจากนั้นเมื่อมีการเริ่มใช้อย่างแพร่หลาย ยาวนาน จึงได้มีการควบคุมกัญชาเกิดขึ้น ถือว่ากัญชาเป็นยาเสพติด แต่เมื่อมีหลักฐานที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งมีการเห็นประโยชน์ของกัญชา จึงมีการนำกัญชามาผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยเองเช่นเดียวกัน โดยจะเริ่มนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์มากขึ้น

🔸ทำความรู้จักต้นกัญชา มี 2 ประเภท คือตัวผู้และตัวเมีย ซี่งตำราสรรพคุณยาไทยจะระบุว่ากัญชาทุกส่วน มีรสเมาเบื่อ คือรสเมาเบื่อของพืช ก็เช่นเดียวกับรสขม แต่มีความเป็นพิษที่สูง ยิ่งถ้าเป็นพืชป่า ถ้ากินไม่ถูกอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ เมื่อทานจะมีอาการเมา หรือมึนจากการใช้ได้ แต่ด้วยฤทธิ์ของยาจะทานเป็นอาหารไม่ได้ จะต้องใช้อย่างถูกต้อง

🔸 ต้นกัญชาแต่ละส่วนจะมีสรรพคุณแตกต่างกัน โดยรวมจะนำกัญชาไม่ว่าจะเป็น ใบ ก้าน ดอก ราก ฯลฯ มาสกัดเป็นยา ซึ่งส่วนของกัญชาที่นำมาใช้ ในการผลิตยา โดยส่วนใหญ่จะใช้ช่อดอกกัญชา ซึ่งอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของน้ำมันกัญชามาบ้างแล้ว ในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จะนำช่อดอกกัญชานำมาสกัดโดยจะมีวิธีการสกัดต่างๆ เพื่อให้ได้สารสกัดบริสุทธิ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อไป

🔸 โครงสร้างของตำรับยาไทย
ตำรับยาของแพทย์แผนไทย จะนำทุกส่วนของกัญชามาเข้าตำรับ โดยมีตัวยาอื่นเข้ามาผสมกับกัญชาด้วย ออกมาเป็น

🔸 ตำรับหนึ่งเพื่อใช้รักษาโรคต่าง ๆ
– ตัวยาหลัก เป็นสมุนไพรที่ในตำรับที่ไปช่วยรักษาโรคหลัก เป็นตัวยาที่จะใช้รักษาโรคนั้น
– ตัวยารอง เป็นตัวยาที่มุ่งหมายเพื่อใช้รักษาโรคแทรกตามมา หรือในกรณีที่มีอาการของโรคหลายโรคด้วยกัน จะถูกจัดไว้รักษาอาการรองลงมา ตัวยารองจะต้องมีสรรพคุณไม่ขัดกันกับตัวยาหลัก หรือทำลายฤทธิ์ตัวยาหลัก
– ตัวยาคุม หรือยาประกอบ เป็นตัวยาที่คุมกำลัง หรือคุมฤทธิ์ของตัวยาตัวอื่น ให้เป็นไปด้วยดีหรือ ป้องกันโรคตาม หรือเสริมในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยามีสรรพคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสรรพคุณยาต้องไม่ขัดกัน ตัวยาคุมยังเป็นตัวที่คุม และส่งเสริมระบบ อวัยวะ การทำงานของร่างกาย
– ตัวยาชูรส ชูกลิ่น และแต่งสี คือ ตัวยาที่นำมาปรุงแต่งเพื่อให้ยาขนานนั้นๆ น่ารับประทาน เพื่อให้ง่ายแก่การใช้ยา และสรรพคุณต้องไม่ขัดกับยาตัวอื่นๆ
ตำรับกัญชาที่ใช้อย่างถูกต้องโดยมีแพทย์จ่าย และสถานที่จำหน่ายจะต้องได้รับใบอนุญาตในการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5

🔸 โดยยาตำรับกัญชาที่นำมาใช้ในคลินิก TTCM Cannabis จำหน่ายโดยแพทย์แผนไทยเท่านั้น
-น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา)
-ยาศุขไสยาศน์ (สำหรับผู้มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร)
-ยาแก้นอนไม่หลับ ยาแก้ไข้ผอมเหลือง
-ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง
-ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย
-ยาแก้ลมแก้เส้น
-ยาทำลายพระสุเมรุ
-ยาไฟอาวุธ
-ยาแก้สัณฑฆาต กร่อนแห้ง
-ยาไพสาลี
-ยาริดสีดวงทวารหนัก และโรคผิวหนัง

🔸 กลุ่มอาการที่ทางคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย รับการรักษา
-นอนไม่หลับ (นอนหลับยาก หรือหลับไม่สนิท)
-เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย
-ไมเกรน
-กล้ามเนื้อสั่น ทรงตัวไม่ดี พาร์กินสัน
-ปวดจากมะเร็ง
-ปวดจากปลายประสาทอักเสบ
-ปวดจากโรคกล้ามเนื้อเรื้อรัง
-อาการปวดอื่นๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน
-กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ์ อัมพาต อัมพาตใบหน้า
-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น มือเท้าชาเรื้อรัง
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
-มึน เวียนศีรษะ
-วิตกกังวล
-สับสน
-หัวใจเต้นช้า
-อาการทางจิตเวช
-ความดันโลหิตผิดปกติ
-ประสาทหลอน, กระวนกระวาย, เสียสมดุลการทรงตัว

🔸 เกณฑ์ไม่รับผู้ป่วยเข้ารักษาในคลินิก
-อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นใบยินยอมการรักษา
-กำลังตั้งครรภ์ วางแผนตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
-มีประวัติแพ้กัญชาหรือส่วนประกอบอื่นในตำรับ
-ป่วยโรคเรื้อรังขั้นรุนแรงที่ยังไม่สามารถควบคุมอาการได้ เช่น โรคหัวใจที่ยังกำเริบ
-ผู้ที่มีภาวะการทำงานของตับและไตผิดปกติ
-ผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคติดเชื้อในระยะแพร่กระจาย
-ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจิตเวช
-ผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดรวมถึงนิโคติน หรือเป็นผู้ดื่มสุราอย่างหนัก

🔸อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา จากคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย (TTCM Cannabis) ต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์ประจำโรคของผู้ป่วยก่อน เพื่อพิจารณาประกอบการรักษา โดยขั้นตอนการรับบริการนั้นทางแพทย์จะต้องได้รับการแจ้งข้อมูลอาการเบื้องต้น และทำการนัดหมาย มีการคัดกรองโดยพยาบาลวิชาชีพ ตรวจโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเภสัชกรตรวจสอบรายการยา ให้คำแนะนำการใช้ยา หลังจากนั้นจะมีการแอดไลน์เพื่อติดตามอาการหรือสอบถามเพิ่มเติม และติดตามอาการทางโทรศัพท์ในวันที่ 3 หลังเริ่มใช้ยา

🔸ผู้สนใจ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเบื้องต้นได้ที่ 053-934897-9, Line official: @TTCMCANNABIS

ที่มา : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย TTCM Cannabis
YouTube : https://cmu.to/XTojs

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: แพทย์แผนไทยประยุกต์ (พท.ป.) ชยน์พรรณ์ แสงเพชร และแพทย์แผนไทยประยุกต์ (พท.ป.) ณพรรษกรณ์ คงภาษี แพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำศูนย์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/PzjYS
Website :
Blockdit :
Twitter :
Telegram :
Line@MedCMU :
Instagram :

#กัญชา
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU