๔๐ ปีแล้ว ที่อาคาร “สุจิณฺโณ” หรือ “ตึกหลวงปู่” ยังคงโค้งสวยตั้งตระหง่าน

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า ๔๐ ปีแล้ว ที่อาคาร “สุจิณฺโณ” หรือ “ตึกหลวงปู่” ยังคงโค้งสวยตั้งตระหง่านอยู่บนพื้นที่ราบเชิงดอยสุเทพ รองรับการรักษาพยาบาลกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ รายต่อปี แต่ด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปหลายชั่วอายุคน ทำให้ทั้งอาคารและอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ มีสภาพทรุดโทรมลง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงทั้งอาคาร เพื่อสนับสนุนกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการ “SAVE SUJINNO” โดย มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (official) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ ผ่านทาง
๐ บูธนิทรรศการที่งานบ้านและสวนแฟร์ select 2022 (ผู้บริจาคตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับเสื้อที่ระลึก จำนวน 1 ตัว)
๐ เครือข่ายโทรศัพท์ กดรหัส *๙๔๘*๐๐๖๐*๑๐๐# โทรออก (บริจาคครั้งละ ๑๐๐ บาท)
๐ โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ ชื่อบัญชี โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เลขบัญชี ๔๖๘-๐-๘๕๙๙๙-๖ (ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้)
โทร. ๐๕๓-๙๓๘๔๐๐ และ ๐๕๓-๙๓๖๐๐๐

ขอขอบพระคุณ เพจ FB บ้านและสวน
https://www.facebook.com/123573917680246/posts/6723738850997020/?d=n

#SAVESUJINNO #MedCMU #BsfairSelect2022