อาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

อาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เพื่อผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ค่าบริการ 50 บาท/วัน

ติดต่อใช้บริการอาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก ได้ที่…มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-934738, 053-934739

ช่องทางการบริจาค
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อผู้ป่วยยากไร้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่
เลขที่บัญชี 566-495596-4

#อาคารบ้านพักญาติผู้ป่วยสวนดอก
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU