คณบดีพบคนสวนดอก ประจำเดือน เมษายน 2566

คณบดีพบคนสวนดอก ประจำเดือน เมษายน 2566

โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/S13u4
YouTube : https://cmu.to/P19oN

#คณบดี #คนสวนดอก
#สงกรานต์
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU