รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ปรับปรุงระบบลิฟต์ใหม่ หลังมีอายุใช้งานที่ยาวนาน โดยเริ่มปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 30 ธันวาคม 66

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ปรับปรุงระบบลิฟต์ใหม่ หลังมีอายุใช้งานที่ยาวนาน โดยเริ่มปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 30 ธันวาคม 66

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปิดปรับปรุงลิฟต์ เพื่อเปลี่ยนลิฟต์อาคารศรีพัฒน์ และอาคารสุจิณฺโณ ซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ส่งผลให้ลิฟต์เสีย และซ่อมเป็นระยะ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล จึงต้องปิดปรับปรุงลิฟต์ทั้งหมด โดยได้เริ่มปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 30 ธันวาคม 66 ประกอบด้วย อาคารศรีพัฒน์ 9 ตัว และอาคารสุจิณโณฺ 5 ตัว

ในส่วนของตึกศรีพัฒน์ จะปิดปรับปรุงลิฟต์ครั้งละ2 ตัว จากลิฟต์ 9 ตัว จะเหลือใช้งานเพียง 7 ตัว ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้ารับบริการ ทางโรงพยาบาลจึงต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

สำหรับผู้ที่มีนัดหมายในห้องตรวจตึกศรีพัฒน์ โรงพยาบาลได้จัดระบบให้ผู้ที่มาก่อนนัดไม่เกิน 1 ชั่วโมง เท่านั้น ที่จะสามารถเข้าโดยสารลิฟต์อาคารศรีพัฒน์ได้ ทั้งนี้เพื่อลดความแออัด และเพิ่มความปลอดภัยในการเข้ารับการบริการ

และนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลได้เพิ่มความสะดวกอีก 1 ช่องทางในการให้ผู้เข้ารับบริการ ด้วยการเพิ่มการส่งยาทางไปรษณีย์ โดยผู้เข้ารับบริการที่มีนัดตรวจ หรือรับยาชนิดเดิม สามารถโทรปรึกษาและแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ที่ท่านเคยเข้ารับการตรวจได้ เพื่อประสงค์จะรับยาทางไปรษณีย์

ติดตามรับชมได้ที่
Facebook : https://cmu.to/fraKY
TikTok : https://cmu.to/8LRdt

#ลิฟต์ #อาคารศรีพัฒน์
#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก
#รู้รึเปล่า?ข่าวสวนดอก
#MedCMU
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU