การปรับปรุงติดตั้งระบบลิฟต์ใหม่ และการจัดระบบการเข้าโดยสารลิฟต์ของอาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

การปรับปรุงติดตั้งระบบลิฟต์ใหม่ และการจัดระบบการเข้าโดยสารลิฟต์ของอาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ติดตามรับชมได้ที่ TikTok : https://cmu.to/8LRdt

#ลิฟต์ #อาคารศรีพัฒน์
#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก
#รู้รึเปล่า?ข่าวสวนดอก
#MedCMU
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU