การย้าย “ห้องฉุกเฉิน” ไปที่ทำการชั่วคราว และการเดินทางไปยัง “ห้องฉุกเฉินชั่วคราว” เนื่องจาก โครงการปรับปรุง ห้องฉุกเฉิน (ER) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ติดตามรายละเอียดผ่าน TikTok : https://cmu.to/5sI4F

#ห้องฉุกเฉิน #emergencyroom
#รู้รึเปล่า?ข่าวสวนดอก
#MedCMUreport
#MedCMU
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่