🦐🐙 ทานของดิบ เสี่ยงพยาธิขึ้นตาจริงไหม?

🦐🐙 ทานของดิบ เสี่ยงพยาธิขึ้นตาจริงไหม?
กุ้งเต้น หมึกช็อต กุ้งแช่น้ำปลา อาหารจำพวกนี้สามารถทำให้เกิด
อาการตาบอดได้จริงหรือเปล่า

🌟โดย อ.พญ.อรณิสา นาเนกรังสรรค์
อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/dirrS
Youtube : https://cmu.to/2auWh

#ทานของดิบ
#พยาธิ #ตา
#ทานของดิบเสี่ยงพยาธิขึ้นตา
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU