คณบดีพบคนสวนดอก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

คณบดีพบคนสวนดอก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/8cp30
Youtube : https://cmu.to/la6F9

#คณบดี #คนสวนดอก
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU