ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ”

ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ”
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิเศษ! เฉพาะภายในงาน SX SUSTAINABILITY EXPO 2022
26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565

☘️บริจาคสมทบทุน 1,000 บาทขึ้นไป
รับร่ม SAVE SUJINNO(ขนาด 27 นิ้ว ก้านไฟเบอร์) เป็นที่ระลึก

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/MThn3

#SAVESUJINNO
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU