หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก” จิตอาสา เพื่อส่งมอบ “โอกาส” ให้กับผู้อยู่ห่างไกล

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก”

จิตอาสา เพื่อส่งมอบ “โอกาส” ให้กับผู้อยู่ห่างไกล

🔹บริจาคได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. หรือ
บริจาคผ่านการโอนเงิน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

🔹 ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้”
เลขที่บัญชี 566-4-95596-4

🔹 ใบเสร็จของมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

#มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
#จิตอาสา #หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU