รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. ร่วมในพิธี​บำเพ็ญ​กุศลและสวดอภิธรรม​ศพ

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. ร่วมในพิธี​บำเพ็ญ​กุศลและสวดอภิธรรม​ศพ คุณธนาวิชญ์ ตนานุวัฒน์​ บุตรชายคุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้มีอุปการคุณ ​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์​หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่