ประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นของศูนย์ธาลัสซีเมียและโลหิตวิทยา

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นของศูนย์ธาลัสซีเมียและโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเริ่มรับสมัคร 1 ก.ค. 65 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 11 ส.ค. 65 เวลา 16:30 น.

จำนวนรับสมัคร 100 คน
(เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 25 คน)

ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
คุณธนพนม น่วมเจริญ
tanapanom@gmail.com
053-935412-5

ติดตามผ่านช่่องทาง
Facebook : https://cmu.to/B1Gke

#ศูนย์ธาลัสซีเมียและโลหิตวิทยา
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU