การแถลงข่าวความร่วมมือ NBT North ช่อง 11 กับคณะแพทยศาสตร์ มช. รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก

การแถลงข่าวความร่วมมือ NBT North ช่อง 11 กับคณะแพทยศาสตร์ มช. รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก

————————————

 

รายการ “สุขภาพดีกับหมอสวนดอก”

 

เป็นรายการเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน

ผ่านการสัมภาษณ์อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในทุกสาขาวิชา

เพิ่มการเผยแพร่ออกอากาศทาง NBT Nort ช่อง11

ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 05.30- 06.30 น.

และวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 17.00-18.00 น.

 

เครดิต : ขอขอบคุณ

#NBT North ช่อง 11

 

ติดตามผ่านช่องทาง

YouTube : https://cmu.to/a4ijp

Website :

Facebook : https://cmu.to/g27g9

Blockdit : https://cmu.to/CFdTq

Twitter : https://cmu.to/Dy9KG

Telegram : https://cmu.to/mLunn

Line@MedCMU : https://cmu.to/6N0vA

Instagram : https://cmu.to/GBYXj

 

#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#สื่อสารองค์กรMedCMU