คณบดีพบคนสวนดอก ประจำเดือน มกราคม 2565

” คณบดีพบคนสวนดอก ”
ประจำเดือนมกราคม 2565

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผ่านช่องทาง Youtube : https://cmu.to/bIZCt

#คณบดี #คนสวนดอก
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ