โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้บริการชุดตรวจ COVID-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ตรวจด้วยตนเอง

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้บริการชุดตรวจ COVID-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK)
ตรวจด้วยตนเอง

รู้ผลไวใน 15 นาที พร้อมใบรับรองผลตรวจ
ราคา 410 บาท (เบิกไม่ได้)
*กรณีไม่ต้องการใบรับรองผลตรวจ ซื้อเฉพาะชุดตรวจด้วยตนเอง ราคา 250 บาท

สถานที่ตรวจ
Suandok Express Lab (ข้างห้องตรวจคลินิก 108 – ประกันสังคม)
เวลาทำการ 7:00 – 15:00 น. (หยุดวันเสาร์อาทิตย์และนักขัติฤกษ์)
มีที่จอดรถระหว่างใช้บริการ
เบอร์โทรศัพท์ 053934826

#AntigenTestKit #ATK
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ