ทรงพระเจริญ 2 เมษายน 2567

ทรงพระเจริญ
2 เมษายน 2567

วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่