ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ

อาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก ครบรอบ ๒ ปี เฉลิมฉลอง ๖๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๐๙ น.
ณ ชั้น ๑ อาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก

กำหนดการพิธีทำบุญ
เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนพร้อมกัน ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก
เวลา ๐๘.๔๕ น. พระสงฆ์ ๕ รูป มาถึงบริเวณพิธี
เวลา ๐๙.๐๙ น. เริ่มพิธี

ประธานในพิธี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

– จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ไหว้พระ สมาทานเบญจศีล
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ถวายเครื่องไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา ๑๐.๐๐ น.
•กล่าวต้อนรับ โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.
•กล่าวรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๒ ปี โดย รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
•กล่าวแสดงความยินดี โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมอาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก
เวลา ๑๑.๐๐ น. เสร็จพิธี

บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อผู้ป่วยยากไร้
ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 566-495596-4
หรือสแกน QR CODE

#65ปี #MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่