? บุหรี่ไฟฟ้าหลั่งความสุข สนุกแต่อันตราย

? บุหรี่ไฟฟ้าหลั่งความสุข สนุกแต่อันตราย

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2566
“บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย”

วิทยากรโดย
รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
– รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช.
– ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่

?ติดตามผ่าน
Facebook : https://cmu.to/vWow0
Youtube : https://cmu.to/aysQ5

#บุหรี่ไฟฟ้า #บุหรี่ธรรมดา #วันงดสูบบุหรี่โลก
#บุหรี่ #ปลอดภัยจริงหรือ
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#คุยกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่