ย้ายห้องฉุกเฉินไปที่ทำการชั่วคราว ➡️บริเวณด้านหลังอาคารตะวัน กังวานพงศ์

⚠️ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

?จะมีการย้ายห้องฉุกเฉินไปที่ทำการชั่วคราว
➡️บริเวณด้านหลังอาคารตะวัน กังวานพงศ์
: เพื่อเป็นการปรับปรุงห้องฉุกเฉินเดิม

” ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ”

: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่