เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกาา 2565

โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาทั้งหมด 3 รอบ (TCAS รอบที่ 1- 3) จำนวนรวม 250 คน เริ่มรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 23 ธันวาคม 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
หรือโทรสอบถามที่ 053-935263

*********************************