คณะแพทย์ มช. งดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ให้นักศึกษาแพทย์เรียนระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบที่บ้าน

 

            ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ของเชื้อไวรัส covid-19 ได้มีการแพร่ระบาดไปอย่างต่อเนื่องทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ยังคงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน ทางคณะแพทยศาสตร์ มช. จึงได้มีมาตรการ Social Distancing  งดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาแพทย์เรียนรูปแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบที่บ้าน

            ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่า “การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19″ ทางคณะฯ จึงได้มีมาตรการรับมือ โดยการงดการเรียนการสอนจัดให้นักศึกษาแพทย์เรียนรูปแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบที่บ้านตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อไม่ต้องให้อาจารย์บุคลากร และนักศึกษาแพทย์ เดินทางมารวมกลุ่มกัน เป็นการป้องการแพร่ระบาด ลดความแออัดและโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อฯ

           สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ขณะนี้นักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปิดเทอม แต่สำหรับชั้นปีที่เปิดอยู่ ทางคณะได้มีการสอนรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ปรับใช้มาแล้วเป็นปีที่2 ในหลายกระบวนวิชา อาทิ วิชาทักษะวิจัยบทความทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิชาระบบทางเดินอาหาร ตับ ทางเดินน้ำดี และโภชนาการในมนุษย์  โดยจะมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1-2 เรียนในวิชาดังกล่าวชั้นปีละประมาณ 200 คน โดยอาจารย์ผู้สอนทำการสอนในระบบออนไลน์ กว่า 40 ท่าน เป็นการนำเครื่องมือสื่อสารที่มีเทคโนโลยีทันสมัย อาทิ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน มาเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกใช้โปรแกรม microsoft teams ,Zoom, webex meeting, CMU e-Learning (KC-Moodle) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการเรียนการสอนของแต่ละวิชา โดยจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งจะเน้นการเรียนรูปแบบ VDO Link และทุกคนยังสามารถโต้ตอบและมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้ การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถป้องการแพร่ระบาด ลดความแออัดและโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย”

 

********************************************************************************