ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562

 

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

ผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562

  

  

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562

“การได้ทำประโยชน์ให้กับสังคม ให้กับวงการวิชาการ วงการแพทย์ สิ่งสำคัญคือ ได้ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการศึกษา และจบการศึกษามา ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้มอบรางวัลนี้ให้สำหรับปีนี้ ในความสำเร็จแปลได้หลายแบบ สำหรับตนมองว่าความสำเร็จคือการที่เรามีความสุขอยู่ทุกวัน ในการได้ทำงาน ในสิ่งที่เรารัก เพราะฉะนั้นถือว่าตนรู้สึกมีความสุข เพราะถือว่าได้ประสบความสำเร็จ ซึ่งความสำเร็จตรงนี้ไม่ได้หมายถึงความก้าวหน้าทางการทำงานเพียงอย่างเดียว แต่ที่สำคัญก็คือตนมีความภูมิใจ ที่ได้สร้างคนที่มีคุณภาพ ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับประเทศไทย และเป็นประชากรที่มีคุณภาพของโลกด้วย ซึ่งภูมิใจมาก ถือเป็นความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง สิ่งสำคัญ ในการที่เราจะดำเนินชีวิต ในด้านการทำงาน อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ นั่นคือจะต้องรักในสิ่งที่ทำ หากไม่มีความคิดในจุดนี้ ยังรักในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ ก็จะเหมือนเป็นการฝืนใจที่จะต้องทำงาน และโอกาสที่จะทำให้เราทุ่มเทให้ประสบความสำเร็จได้ก็จะยาก

ด้วยความโชคดี ที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก พอได้ทำจึงเกิดความทุ่มเทอย่างเต็มที่ ถือว่าโชคดีที่มีคนข้างกายเป็นคนสนับสนุน และเปิดโอกาสให้ได้ทำงานที่รักอย่างเต็มที่ และยังมีทีมงาน ลูกศิษย์ นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาแพทย์ และปัจจุบันมีลูกศิษย์ที่เป็นอาจารย์แพทย์ด้วย ทุกคนช่วยกัน ลงเรือลำเดียวกัน ด้วยอุดมการณ์ที่ว่า เราจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสังคม ให้กับมวลมนุษยชาติ เหมือนที่สมเด็จพระราชบิดา กล่าวไว้ เพื่อทำให้สุขภาพของมวลมนุษย์โลก มีคุณภาพมากขึ้น ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บ นี่คือสิ่งที่คาดหวังไว้ ที่จะทำต่อในอนาคต   ท้ายสุดคือสิ่งที่ปฎิบัติอยู่เสมอ คือการให้ หมั่นเพียร มีความกตัญญู ก็จะประสบความสำเร็จ เป็นที่รักของคนรอบข้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่ใช้ตั้งแต่ในอดีต ไปจนถึงปัจจุบัน”

รับชมคลิปได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=i1B5OBE7HQk

 

****************************************************************************