นศพ.แพทย์ มช. ชวนทำหนังสืออักษรเบรลล์

 MG 8860 copy

 

นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชวนผู้สนใจร่วมทำหนังสืออักษรเบรลล์ ส่งต่อความรู้ให้น้องๆผู้พิการทางสายตา

นายมาฆะพัฒน์ เหลาหชัยอรุณ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้สัมภาษณ์ว่า “คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีชมรมที่น่าสนใจมากมายให้ได้เข้าร่วม หนึ่งในนั้นมีชมรมหมอน้อยอาสาที่มีจุดประสงค์คือการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทั้งบุคคลทั่วไป ผู้ป่วย และผู้พิการทางด้านต่างๆ และหนึ่งในกิจกรรมชมรมหมอน้อยอาสา คือกิจกรรม Brighten to the Blind เป็นกิจกรรมที่รวมตัวสมาชิกไปสอนหนังสือให้แก่น้องๆผู้พิการทางสายตา จึงได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับน้องๆทำให้รู้สึกประทับใจ เด็กๆทุกคนน่ารัก เชื่อฟังและขวนขวายหาความรู้มาก แต่น่าเสียดายที่กิจกรรมนี้จัดขึ้นไม่บ่อยนัก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงมานั่งคิดกับตัวเองว่าจะมีทางไหนที่เด็กผู้พิการทางสายตาจะสามารถหาความรู้ใหม่จากนอกห้องเรียนด้วยตัวเองได้ วันหนึ่งมีโอกาสได้พบกับเพื่อนที่มีความรู้เรื่องอักษรเบรลล์ จึงทราบว่าอักษรเบรลล์เป็นภาษาของผู้พิการทางสายตา ซึ่งพวกเขาไม่จำเป็นต้องมองเห็นแค่เพียงสัมผัสอักษรเบรลล์เหล่านี้ก็จะรู้หนังสือเหมือนที่พวกเราอ่านทั้งหมด จึงเกิดความสนใจอย่างมากและได้ขอให้เพื่อนที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภาษาเบรลล์ให้ เพื่อนก็ถ่ายทอดความรู้ให้อย่างไม่หวงแหน จึงคิดอยากจะทำหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อสนับสนุนน้องๆผู้พิการทางสายตาแต่การทำหนังสือเบรลล์นั้นใช่ว่าจะทำให้สำเร็จด้วยคนเดียวได้โดยง่าย จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจร่วมทำหนังสือภาษาเบรลล์ เช่น หนังสือนิทาน ความรู้ต่างๆ เพื่อส่งต่อความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตาครับ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอดได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-935271 ครับ”

 

1507515386370

1507515380601