คณะแพทยศาสตร์ มช. “โรงเรียนแพทย์ในดวงใจ” เพื่อการยกระดับสุขภาวะมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “โรงเรียนแพทย์ในดวงใจ” เพื่อการยกระดับสุขภาวะมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

MEDCMU : A Trustworthy Medical School

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/ZA0ds
YouTube : https://cmu.to/8KeD6

#โรงเรียนแพทย์ในดวงใจ
#แนะนำคณะแพทยศาสตร์มช
#MedCMU
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU